logo
logo
Başkanın Mesajı


BAŞKANIN MESAJI

Kaliteyi bir yaşam felsefesi olarak algılayan değerli dostlar,

Yaşam Kalitesi sorunsalı neredeyse uygarlık tarihi kadar eskidir. Küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile insan hakları ve insani değerler gibi düşüncelerin öne çıkması günümüzde yaşam kalitesini evrensel bir değer ve hedef haline getirmiştir.

Günümüze dek yaşam kalitesine anlamaya, tespit etmeye ve iyileştirmeye dair çok sayıda çalışma yapılmıştır. Fakat yapılan çalışmaların çoğunun bazı kısıtları bulunmaktadır. Daha çok yaşam kalitesinin belirli bir boyutuna odaklanmıştır. 

16 Mayıs 2023 tarihinde kurduğumuz Yaşam Kalitesi Derneği’yle beraber, kısıtlara yol açmayacak şekilde yaşam kalitesini bireyden topluma, yerelden ulusala, eğitimden sağlığa, çevreden ekonomiye kadar her yönü ve boyutuyla incelemeyi, mevcut sorunları tespit edip iyileştirme çalışmaları ile her alanda yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmayı ve farkındalık oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedef doğrultusunda yapacağımız toplantılar, eğitimler, etkinlikler ve projeler ile yine bu doğrultuda çıkaracağımız yayınlar hem yerel hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli sonuçlar ve etkiler yaratacaktır.

Kısacası, herkesin bir şekilde yaşamını iyileştiren dokunuşlar yaparak her alanda yaşam kalitesini yükseltmeye hizmet edeceğiz.

Tüm canlılar için yaşamı daha kaliteli kılmak, dünyayı daha mutlu ve yaşanabilir bir yer haline getirmek arzusunda olan herkesi derneğimize bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla…Prof. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Okunma Sayısı: 199

YAZARIN DİĞER YAZILARI