logo
logo
Haberler


TÜİK Yaşam Kalitesi Modülü Hayata Geçti.

Yaşam Kalitesi Modülü, 2022

 

"Yaşam Kalitesi Modülü" adlı özel konulu çalışma 2022 yılında Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte modül olarak uygulanmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı dönemde uygulanan modülün amacı, hanelerdeki 15 yaş ve üstündeki tüm fertlerin sosyal konulardaki memnuniyet düzeyi ile sosyal faaliyetlere katılım durumlarını tespit etmektir.

Son yıllarda yoksulluğun yanı sıra sosyal dışlanma kavramının da önemli hale gelmesiyle yoksulluk veya sosyal dışlanma göstergesi olan "AROPE" üretilmeye başlanmıştır. AROPE göstergesi, Eurostat tarafından ilk defa Avrupa 2020 hedefleri kapsamında önerilmiş bir göstergedir. Göreli yoksulluk veya maddi ve sosyal yoksunluk içinde olan veya çok düşük çalışma yoğunluğu olan hanelerde yaşayan fertler "yoksul veya sosyal dışlanmış" olarak tanımlanmaktadır.

Fertler en çok tanıdığı insanlarla olan kişisel ilişkilerinden memnun

Fertlerin yaşadığı hanehalkının mevcut finansal durumundan; zaman geçirdikleri aile, arkadaş, komşu, iş arkadaşı gibi tanıdığı insanlarla olan kişisel ilişkilerinden; hobileri, boş zaman uğraşları, iş dışındaki aktiviteleri gibi yapmaktan hoşlandığı faaliyetler için ayırabildiği zamandan memnuniyet yüzdesi belirlenirken hiç memnun olmayanlar için '0', çok memnun olanlar için '100' alınarak ortalama bir değer hesaplandı.

Fertler için hanehalkının finansal durumundan memnuniyet ortalaması %46,9 iken yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerde bu değer %36,9 oldu. Kişisel ilişkilerdeki ortalama memnuniyet yüzdesi tüm fertlerde %65,2, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski olanlarda %60,2 olarak hesaplandı. Bütün fertler için boş zaman faaliyetlerine ayrılan zamandan ortalama memnuniyet %47,4, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerde ise %42,0 oldu.

Fertlerin ortalama memnuniyet yüzdesi (%), 2022Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olmayan fertlerin %50,1'i sinemaya ilgisiz 


Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üzeri fertlerin %85,3'ü sinemaya, %93,7'si canlı gösteriye, %92,0'ı kültürel alanlara ve %94,9'u canlı spor etkinliğine gitmedi. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olmayan fertlerin %50,1'i ilgilerinin olmamasını sinemaya gitmeme nedeni olarak seçti.

Sinemaya gitmeyen bütün fertlerin %11,0'ı, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların ise %23,5'i maddi yetersizlik nedeni ile gitmediğini belirtti. Canlı gösteriye gitmeyenlerden maddi yetersizliği seçenlerin oranı %10,4 iken yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanlardan maddi yetersizliği nedenli gidemeyenlerin oranı %21,9 oldu. Kültürel alanları ziyaret edemeyenlerin %10,3'ü maddi yetersizlik nedenini seçerken bu oran yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanlarda %21,3 hesaplandı.

Canlı spor etkinliklerine katılmayanların %7,9'u maddi yetersizliği katılmama nedeni olarak belirtirken yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların %17,0'ı için canlı spor etkinliğine katılmama nedeni maddi yetersizlik oldu. Bütün sosyal ve kültürel etkinliklere katılmama nedeni olarak gelir durumundan bağımsız olarak en çok 'İlginin olmaması" nedeni seçildi.

Son 12 ay içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmayanların katılmama nedeni (%), 2022


Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üzeri fertlerin %69,0'ının hiç kitap okumadığı, %31,0'ının ise en az bir kitap okuduğu görüldü. Yaş gruplarına göre kitap okuma oranlarına bakıldığında son 12 ay içerisinde okul kitapları dışında en çok kitap okuyan yaş grubu % 50,9 ile 15-24 yaş aralığı oldu. En az kitap okuma oranı ise  %14,1 ile 65 yaş ve üstü fertlerde hesaplandı.

Son 12 ay içerisinde yaş gruplarına göre kitap okuma durumu (%), 2022Arkadaş veya akrabalarla hiç görüşmeyenlerin çoğunluğu yoksulluk riski altında

Arkadaş veya akrabalarla gerek yüz yüze gerekse uzaktan hiç görüşmeyenlerin çoğunluğunu yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanlar oluşturdu.

Fertlerin yakınları ile evde veya başka bir yerde arkadaşlarıyla vakit geçirme, karşılıklı konuşma veya aktivite yapma (bir araya gelme) sıklığı incelendiğinde %28,7'sinin akrabalarla, %37,3'ünün de arkadaşlarla her hafta görüştüğü belirlendi. Fertlerin akrabaları ile telefon, SMS, internet aracılığıyla (yüz yüze olmayan) görüşme sıklığı en çok olan seçenek %40,9 ile her hafta olurken arkadaşlarla ise yine her hafta %44,3 ile en yüksek görüşme sıklığı oranı oldu.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olma durumuna göre akraba/arkadaş görüşme sıklığı (%), 2022Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Mayıs 2024'tür.

Haberin linki şöyledir: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yasam-Kalitesi-Modulu-2022-49760

   

 
Okunma Sayısı: 138

3.233.232.160


DİĞER HABERLER